Dimensionering och beräkning

Professionell dimensionering och beräkning är en nödvändighet för ett lyckat projekt

Att involveras i ett tidigt skede av ett projekt är av stor vikt. Vi konstruktörer har då möjlighet att bidra till en rationell och funktionell byggnadsstomme.

Dimensioneringsarbetet som därmed tar vid är väsentligt i flera aspekter. Dels ligger det till grund för kommande ritningsarbete, dels är det en förutsättning för ett optimalt materialutnyttjande. Dessutom är det inte sällan avgörande vid val av material. I arbetet med dimensionering ingår oftast följande arbetsmoment:

  • Framtagande och lokalisering av laster
  • Lasters varaktighet, fördelning och spridning genom konstruktionen
  • Global lastnedräkning
  • Lokala konstruktionsdelars belastningar och dimensionering
  • Hållfasthetsanalyser av detaljer
  • Laster på grundläggning
  • Underlag, indata till energiberäkningar
  • Välja profildimensioner och konstruktionsmått
  • Framtagande av armeringsmängder och armeringsutförande vid dimensionering av betongkonstruktioner

Exempel på normer för dimensionering, beräkning och lastnedräkning som vi använder är SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, SS-EN 1991 Laster på bärverk (Eurocode 1), SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 Stålkonstruktioner.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med dimensionering.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.