Vår filosofi

Vi vill vara en aktiv, engagerad och produktionanpassad samarbetspart

Hållbarhet och kundfokus

En av våra grundläggande målsättningar är att vara ett aktivt, engagerat och produktionsanpassat företag som kompletterat med en positiv inställning bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Korta beslutsvägar, lyhördhet, engagemang och flexibilitet är ledord som vi ständigt försöker följa och leva upp till. Att alltid sträva efter att lösa kundens behov/problem i tid samt att finnas tillhands när behoven är som störst.

Kontinuitet och hållbarhet

SoliBer arbetar för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de lagar och relativt nya normer som finns samlade i de gemensamma Eurocodes. Att ta hänsyn till såväl miljö som arbetsmiljö är en viktig del i detta sammanhang, därför redovisar vi miljöplaner och planer för arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöansvar innebär bland annat att vi prioriterar produkter och material som är lätthanterliga i produktionsskedet. I och med att vi i diverse projekt ofta arbetar i enlighet med Svanen och Sunda Hus kan vi också deklarera valda produkters miljöpåverkan. Vi bidrar ofta också med indata och underlag för energideklarationer och energiberäkningar. Kloka konstruktionsval och energisparande utföranden gör det möjligt att målsättningen med en hållbar och bärkraftig utveckling kan uppnås på ett lönsamt sätt.

Modern teknik

Vi har som målsättning att fortlöpande arbeta i teknikens framkant. Vi har därför valt att enbart investera i moderna världsledande programvaror såsom 3-D modelleringsprogrammet Tekla Structures och beräkningsprogrammen i FEM-Design från StruSoft.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.