Soliber Ingenjörer

Om Soliber

SoliBer Ingenjörer AB är ett tjänstebaserat byggkonsultföretag inom främst områdena konstruktion (primärt inom byggnadskonstruktion), ritteknik, byggnadsfysik och materialteknik.

Inom hållfasthetstekniken utför vi i nuläget främst statiska beräkningar, men har kompetens, kunnande och programvaror för att lösa de vanligaste dynamiska problemen inom våra basområden.

Våra uppdragsgivare återfinns inom såväl privat som offentlig sektor. Några exempel är entreprenörer, landsting och kommuner samt byggherrar. I vår roll som byggkonsult strävar vi efter hållbara och lönsamma lösningar för såväl våra uppdragsgivare som för vår miljö. Detta gäller oavsett projektets komplexitet, från mindre och mer avgränsad projekt till projektering som pågår under lång tid i mer avancerade industriprojekt.

Produktionsinriktade byggkonsulter

SoliBer Ingenjörers ambition är att vara ett produktionsanpassat företag med tillverkningsprocessen i fokus. Det betyder bland annat att vi gärna ser en tidig kontakt och relation med projektets arbetsledning. Grundläggande materialval och bärande system bör tidigt fastslås och utarbetas tillsammans. I detta ser vi en stor förbättringspotential, stora utmaningar och möjligheter.

Att tänka positivt och konstruktivt samt att tillsammans med våra kunder skapa goda resultat och mervärden är alltid en avgörande drivkraft för oss som byggkonsulter på SoliBer.